Guild donation box

Hi @Noella @Terrin @Valen
Can’t “guild vault” be added to use in guild events? When the boss starts, administrators can make the relevant upgrades by this way. it is possible to make the game fun.
It is not easy to get 30 players active at the same time to donate. XP points can be accumulated by giving gold donations to the vault and card support in the guild. these are possible.
we deserve better

TR.
Klan etkinliklerinde kullanılmak üzere “klan kasası” eklenemez mi? Klan boss başladığında, yöneticiler bu şekilde ilgili yükseltmeleri yapabilirler. oyunu eğlenceli hale getirmek mümkün.
Aynı anda 30 oyuncunun bağışta bulunmasını sağlamak kolay değil. Klan içerisindeki kasaya altın bağışı ve kart desteği verilerek XP puanları biriktirilebilir. bunlar mümkündür.
daha iyisini hak ediyoruz

2 Likes